Čtvrtek 22.8.2019

Informace/Ohlášky archiv

Seslání Ducha Svatého - 20.5.2018

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera, ráno v 6.45 hodin.

Ve čtvrtek 24. května slavíme svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod. Po mši svaté je setkání a modlitba breviáře.

V pátek 25. května je od 16 hodin v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá.

Od 19 hodin zveme do naší baziliky na celorepublikovou akci Noc kostelů, podrobný program je ve vývěsce kostela.

V sobotu je mše svatá s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8 hodin.

Ve čtvrtek a pátek 15 min. před večerní bohoslužbou a v sobotu před ranní bohoslužbou bude májová pobožnost.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 27. května je slavnost Nejsvětější Trojice, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

V sobotu 26. května v 15 hodin zveme na pouť na Karlov rodiče s dětmi k zázračnému obrazu Panny Marie v požehnaném stavu.

Vydáno:17.5.2018 Zobrazeno:941

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2189

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4352

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3944