Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Slavnost Nejsvětější Trojice - 7.6.2020

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera, ráno v 6.45 hodin.

O slavnosti Těla a krve Páně ve čtvrtek 11. června v 17.00 hod. bude otec kardinál Dominik Duka sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou a po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí. To půjde z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce a druhým u kanovnické rezidence. Průvod bude zakončen třetím oltářem u mariánského sloupu na Hradčanském náměstí. Jednotlivá zastavení budou inspirována myšlenkami o Eucharistii někdejšího světícího biskupa pražského a sekretáře Josefa kard. Berana, Mons. Jaroslava Škarvady, jehož 10. výročí úmrtí si v tomto čase připomínáme.

Proto u nás v kapli sv. Anny ve čtvrtek odpoledne v 17.00 mše sv. nebude.

V pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější Svátosti  od 16 hodin a v 17 hodin na mši svatou.

V sobotu 13. června slavíme svátek svatého Antonína z Padovy. Mše svatá s ranními chválami bude v 8.00 hodin a odpoledne slavíme fatimský den, který začne modlitbu svatého růžence v 16.30 a v 17.00 hod. bude mše sv.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděli 14. června v naší bazilice budeme slavit Slavnost Těla a Krve Páně. Bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin. Po mši sv. v 10.30 bude následovat eucharistické procesí v bazilice.

Vydáno:5.6.2020 Zobrazeno:1346

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152