Sobota 13.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

10. neděle v mezidobí - 10.6.2018

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera, ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 11. června je památka sv. Barnabáše, apoštola.

Ve středu 13. června je svátek svatého Antonína z Padovy a fatimský den. Program fatimského dne začíná modlitbu svatého růžence v 16.30 a v 17.00 hod. mše sv. Před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření.

Ve čtvrtek 14. června, zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod. Po mši svaté je setkání a modlitba breviáře.

V pátek 15. června je od 16 hodin v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější Svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu je  mše svatá s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8 hodin. V 7.30 hodin se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 17. června je 11. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:6.6.2018 Zobrazeno:1115

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152