Neděle 31.5.2020

Informace/Ohlášky archiv

12. neděle v mezidobí - 23.6.2013

Ohlášky

Ničivé povodně vyvolávají velkou vlnu solidarity. Povodněmi bylo postiženo několik kostelů, které je potřeba opravit. Proto dnešní sbírka v bazilice sv. Jakuba bude věnována na tento účel. Děkujeme za Vaše příspěvky.

V pondělí 24. června slavíme Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Ve čtvrtek zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

V pátek 28. června slavíme památku sv. Ireneje, biskupa a mučedníka. Zveme na hodinu adorace od 16.00 hod. v kapli sv. Anny. Modlíme se zvlášť za nemocné a za nová povolání.

V sobotu 29. června slavíme Slavnost sv. Petra a Pavla. Tohoto dne chceme zvlášť pamatovat v modlitbě na papeže Františka.

Zveme Vás na mše sv. v týdnu do kaple sv. Anny, v ambitech kláštera: od pondělka do pátku ráno v 6.45, ve čtvrtek a pátek také odpoledne v 17.00 hod., a v sobotu na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a přede mši sv. na modlitbu svatého růžence.

Vydáno:22.6.2013 Zobrazeno:919

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2472

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4855

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:4537