Pátek 22.10.2021

Informace/Ohlášky archiv

13. neděle v mezidobí - 28.6.2020

Ohlášky

V červenci a srpnu zveme na mše sv. do kaple sv. Anny, v ambitech kláštera: od pondělí do pátku ráno v 6.45 hodin, v sobotu na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a před mší sv. se modlíme růženec.

V pondělí 29. června je Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

V pátek 3. července je Svátek sv. Tomáše, apoštola. Je to první pátek v měsíci. Mše svatá bude pouze v 6.45 hodin, po mši sv. bude výstav Nejsvětější Svátosti a požehnání.

V sobotu 4. července je  památka sv. Prokopa, opata.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Dnešní sbírka je určena na bohoslovce, upřímně děkujeme za vaše dary.

Příští neděle 5. července slavíme Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – slovanských věrozvěstů a patronů Evropy. Bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

V pondělí 13. července na fatimský den mši svatou bude sloužit náš novokněz - minorita P. Patrik Rygiel a po mši sv. udělí novokněžské požehnání.

Vydáno:25.6.2020 Zobrazeno:1132

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152