Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

14. neděle v mezidobí - 3.7.2016

Ohlášky

V pondělí 4. července slavíme památku sv. Prokopa, opata. Mše sv. je v 6.45 hod.

V úterý 5. července slavíme slavnost sv. Cyrila a Metoděje – slovanských věrozvěstů a patronů Evropy. Zveme na mši sv. do kaple sv. Anny v 8.00 hod.

Ve středu je státní svátek mše sv. bude v 8.00 hod.

Ve čtvrtek a pátek mše sv. budou v 6.45 hod.

V sobotu mše sv. je s ranními chválami v 8.00 hod. a před mší sv. se modlíme růženec.

V pondělí 25. července budeme slavit svátek sv. Jakuba, je to poutní den této baziliky. Zveme na slavnostní mši sv. v 18.00 hod., kterou bude sloužit Otec biskup Karel Herbst a ve 20.30 hod. na Svatojakubský večer. Podrobný program se nachází ve vývěsce kostela a na našich webových stránkách.

 

Vydáno:2.7.2016 Zobrazeno:1248

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152