Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

16. neděle v mezidobí - 19.7.2020

Ohlášky

V červenci a srpnu zveme na mše svaté do kaple sv. Anny, od pondělí do pátku ráno v 6.45 hod.

V úterý 21. července slavíme památku svatého Vavřince z Brindisi, učitele církve, kněze 1. řádu.

Ve středu 22. července je svátek sv. Marie Magdalény.

Ve čtvrtek 23. července slavíme Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

V sobotu 25. července, slavíme svátek svatého Jakuba, apoštola, patrona naší baziliky. Ranní mše sv. bude v bazilice v 8.00 a hlavní poutní bohoslužbě v 18.00 hodin bude předsedat P. Mgr. P. Mgr. Vladimír Kelnar, bohoslužbu bude doprovázet Svatojakubský sbor. Ve 20.45 hodin zveme na svatojakubský večer.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 26. července je 17. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:17.7.2020 Zobrazeno:1128

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152