Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

17. neděle v mezidobí - 26.7.2020

Ohlášky

V červenci a srpnu zveme na mše sv. v týdnu od pondělí do pátku v kapli sv. Anny ráno v 6.45 a v sobotu v 8.00 hod.

Ve středu 29. července slavíme památku sv. Marty a vzpomínáme na osmé výročí úmrtí otce Bernardina Mráze. Budeme se za něj modlit při mši sv. v kapli sv. Anny v 6.45 hod.

V pátek 31. července slavíme památku sv. Ignáce z Loyoly, kněze a v sobotu 1. srpna sv. Alfonse Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 2. srpna je 18. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Je to také výroční den Panny Marie Královny andělů – Porciunkuly. Ve všech františkánských, minoritských, kapucínských a farních kostelích můžeme získat plnomocné odpustky. Toto privilegium obdržel sv. František z Assisi od papeže Honoria III.

Vydáno:20.7.2020 Zobrazeno:1071

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152