Neděle 31.5.2020

Informace/Ohlášky archiv

17. neděle v mezidobí - 29.7.2018

Ohlášky

Od pondělí do pátku zveme na mše svaté do kaple sv. Anny, ráno v 6.45 a v sobotu na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod., před mší sv. v 7.30 hod. se modlíme růženec.

V úterý 31. července je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.

Ve středu 1. srpna je památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve

Ve čtvrtek 2. srpna slavíme svátek Panny Marie Královny Andělů, Porciunkule. V 19 hodin vás zveme na 1. koncert 23. Mezinárodního varhanního festivalu.

Pátek 3. srpna je první pátek v měsíci, po ranní bohoslužbě bude výstav Nejsvětější svátosti a požehnání

V sobotu 6. srpna je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 5. srpna, je 18. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:26.7.2018 Zobrazeno:894

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2472

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4855

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:4537