Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

22. neděle v mezidobí - 28.8.2016

Ohlášky

Bohoslužby jsou v kapli svaté Anny od pondělí do pátku ráno v 6.45 hodin.

V pondělí je památka Umučení svatého Jana Křtitele

Ve čtvrtek zveme na mši svatou rodiče s dětmi v 17 hodin, v 19 hodin vás zveme na 5. koncert 21. Mezinárodního varhanního festivalu

Pátek je první v měsíci, v 16 hodin je adorace Nejsvětější Svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu je památka svatého Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, mše svatá s ranními chválami  je v 8 hodin, o půl osmé se modlíme růženec

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle je 23. v mezidobí, bohoslužby jsou v 8.30 a 10.30 hodin

Vydáno:26.8.2016 Zobrazeno:1177

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152