Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

24. neděle v mezidobí - 13.9.2020

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 14. září slavíme svátek Povýšení svatého kříže.

V úterý 15. září je památka Panny Marie Bolestné.

Ve středu 16. září je památka sv. Ludmily, mučednice.

Ve čtvrtek 17. září slavíme svátek Vtisknutí stigmat našemu sv. Otci Františkovi. Odpoledne v 17 hodin je mše svatá v kapli sv. Anny a v 19 hodin vás zveme na koncert 25. Mezinárodního varhanního festivalu.

V pátek 18. září je svátek sv. Josefa z  Kopertina, kněze 1. řádu. Od 16.00 hod. je v kapli sv. Anny adorace Nejsvětější svátosti a v 17.00 hod mše svatá.

V sobotu 19. září se od 7.30 hod. v kapli sv. Anny modlíme růženec a v 8.00 hod. je mše sv. s ranními chválami.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 20. září je 25. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Dnes odpoledne v 17 hodin slavíme v bazilice Fatimský den s obvyklým programem.

Vydáno:9.9.2020 Zobrazeno:1227

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152