Čtvrtek 22.8.2019

Informace/Ohlášky archiv

25. neděle v mezidobí - 18.9.2016

Ohlášky

Bohoslužby jsou v kapli svaté Anny od pondělí do pátku ráno v 6.45 hodin.

V úterý je památka svatého Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků.

Ve středu je svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty.

Ve čtvrtek zveme na mši svatou rodiče s dětmi v 17 hodin a v 19 hodin vás zveme na 8. koncert 21. Mezinárodního varhanního festivalu.

V pátek  je památka svaté ho Pia z Pietrelciny, kněze 1. řádu v 16 hodin je adorace Nejsvětější Svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu je mše svatá s ranními chválami v 8 hodin, o půl osmé se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděli se bude konat Svatováclavská sbírka na církevní školství, bohoslužby jsou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:15.9.2016 Zobrazeno:913

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2189

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4352

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3944