Čtvrtek 22.8.2019

Informace/Ohlášky archiv

26. neděle v mezidobí - 29.9.2013

Ohlášky

Dnes při bohoslužbách se ve farnostech pražské arcidiecéze koná Svatováclavská sbírka na podporu církevního školství. Děkujeme za Vaše příspěvky.

V pondělí 30. září slavíme památku sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

V úterý 1. října slavíme památku sv. Terezie od Ditěte Ježíše a protože je to také první úterý v měsíci zveme na nešpory a setkání společenství u sv. Jakuba v 18.00 hod. Setkání se koná v sále u kaple sv. Anny. Měsíc říjen je tradičně zasvěcený modlitbě svatého růžence.

Ve středu 2. října slavíme památku svatých andělů strážných. Je to první středa v měsíci, jako obvykle zveme ctitelé Neposkvrněné a sv. Maxmiliána, čtenáře Immaculaty a Rytíře Neposkvrněné Panny Marie na mši sv. v 17.00 hod.

Ve čtvrtek 3. října zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod. a po mši sv. vás zveme na oslavu památky blažené smrti sv. Františka z Assisi, tzv. Transitus.

V pátek 4. října je slavnost sv. Františka z Assisi. Řeholní společenství františkánů, minoritů a kapucínů slaví svátek svého zakladatele. Zveme Vás na mši sv. ráno v 6.45 hod. a odpoledne v 17.00 hod. a také na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny. Nejbližší pátek je první v měsíci říjnu.

V sobotu zveme na mši sv. v kapli sv. Anny s ranními chválami v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 modlíme se svatý růženec.

Vydáno:28.9.2013 Zobrazeno:752

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2189

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4352

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3944