Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

26. neděle v mezidobí - 29.9.2019

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny ráno v 6.45 hodin. Měsíc říjen je tradičně zasvěcený modlitbě svatého růžence.

V pondělí 30. září je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

V úterý 1. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

Tohoto dne papež František zahájí mimořádný misijní měsíc u příležitostí 100. výročí vydání misijní encykliky papeže Benedikta XV. „Maximum illud“. Papež František zvolil za jeho motto slova: „Pokřtění a vyslaní: Kristova církev na misii ve světě“.

Ve středu  2. října je památka svatých andělů strážných. Je to první středa v měsíci, zveme ctitele Neposkvrněné a sv. Maxmiliána, čtenáře Immaculaty a Rytíře Neposkvrněné Panny Marie na mši sv. v 17.00 hod. Půl hodiny před bohoslužbou se modlíme růženec.

Ve čtvrtek 3. října je mše svatá v kapli svaté Anny v 17.00 hod. Po mši svaté zveme na  oslavu památky blažené smrti sv. Františka z Assisi, tzv. Transitus.

V pátek 4. října řeholní společenství františkánů, minoritů a kapucínů slaví svátek svého zakladatele sv. Františka z Assisi. Je to také první pátek v měsíci, od 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější Svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 5. října se v 7.30 hod.  v kapli sv. Anny modlíme růženec a v 8.00 hod. je mše sv. s ranními chválami.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Dnešní sbírka je určena na církevní školství, upřímně děkujeme za vaše dary.

Příští neděle 6. října je 26. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:25.9.2019 Zobrazeno:1128

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152