Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

27. neděle v mezidobí - 4.10.2020

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod. Měsíc říjen je tradičně zasvěcený modlitbě svatého růžence.

Ve středu 7. října slavíme památku Panny Marie Růžencové. Je to první středa v měsíci proto zveme ctitele Neposkvrněné a sv. Maxmiliána, čtenáře Immaculaty a Rytíře Neposkvrněné Panny Marie na mši sv. v 17.00 hod. Půl hodiny před bohoslužbou se modlíme růženec.

Ve čtvrtek zveme na mši sv. v 17.00 hod. a v 16.30 před bohoslužbou se modlíme růženec.

Každý pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod. Modlíme se zvlášť za nemocné a za nová duchovní povolání.

V sobotu je mše sv. v kapli sv. Anny s ranními chválami v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 modlíme se svatý růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle je 28. v mezidobí, bohoslužby jsou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:2.10.2020 Zobrazeno:1070

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152