Sobota 20.7.2019

Informace/Ohlášky archiv

27. neděle v mezidobí - 6.10.2013

Ohlášky

V pondělí slavíme památku Panny Marie Růžencové.

Ve čtvrtek na mši sv. odpoledne v 17.00 hod. zveme zvlášť rodiče s dětmi.

Každý pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod.

V sobotu zveme na mši sv. v kapli sv. Anny s ranními chválami v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 modlíme se svatý růženec.

Za týden v neděli 13. října, v naší bazilice budeme slavit fatimský den. Mše dopoledne budou jako obvykle v 8.30 a 10.30 a odpoledne v 17.00 hod. V 16.30 se pomodlíme modlitbu svatého růžence. Naši modlitbou navážeme na Den mariánské úcty, který se uskuteční ve Věčném městě ve dnech 12. a 13. října pod mottem: „Blahoslavená, která jsi uvěřila“.
Před mši sv. je vždy  příležitost ke svátosti smíření.

Vydáno:5.10.2013 Zobrazeno:718

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2143

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4270

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3860