Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

28. neděle v mezidobí - 11.10.2020

Ohlášky

Z důvodu Usnesení Vlády ČR o „přijetí krizového opatření“ s účinností ode dne 12. října do 25. října 2020 budou bohoslužby v kapli svaté Anny v max. počtu 10 osob.

V týdnu od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V úterý 13. října slavíme fatimský den. Kvůli krizovým opatřením vlády se bude konat v kapli sv. Anny. V 16.30 růženec a v 17.00 hod. mše sv. Před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření.

Ve čtvrtek 15. října slavíme památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. Večerní mše sv. je v 17.00 hod.

Každý pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod. Modlíme se zvlášť za nemocné a za nová povolání.

V sobotu 17. října slavíme památku sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. Zveme na mši sv. v kapli sv. Anny s ranními chválami v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 18. října je 29. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin v kapli sv. Anny v max. počtu 10 osob.

Vydáno:8.10.2020 Zobrazeno:1113

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152