Neděle 31.5.2020

Informace/Ohlášky archiv

28. neděle v mezidobí - 13.10.2019

Ohlášky

Dnes odpoledne v bazilice slavíme Fatimský den. Program začíná v 16.30   modlitbou svatého růžence, v 17.00 hod. bude mše sv., po mši výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny.

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 14. října v 18 hodin zveme na koncert z cyklu Svatojakubský podzim.

V úterý 15. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

Ve středu 16. října je památka sv. Hedviky, řeholnice.

Ve čtvrtek 17. října je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. V 16.30 se modlíme růženec a v 17 hodin zveme na mši sv. rodiče s dětmi a po bohoslužbě je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 18. října  slavíme svátek sv. Lukáše, evangelisty. Od 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější Svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V  sobotu 19. října se v 7.30 hod. v kapli sv. Anny modlíme růženec a v 8.00 hod. je mše sv. s ranními chválami.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 20. října je 29. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin. Je to den modliteb za misie. Sbírka této neděle je určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl.

Vydáno:8.10.2019 Zobrazeno:981

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2472

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4855

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:4537