Čtvrtek 22.8.2019

Informace/Ohlášky archiv

29. neděle v mezidobí - 16.10.2016

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V pondělí je památka svatého Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. V 18 hodin vás zveme do kaple svaté Anny na koncert v cyklu Svatojakubský podzim.

V úterý je svátek svatého Lukáše, evangelisty

Ve čtvrtek zveme na mši svatou rodiče s dětmi v 17 hodin.

V pátek v 16 hodin je adorace Nejsvětější Svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu je nezávazná památka svatého Jana Pavla II., papeže, mše svatá s ranními chválami je v 8 hodin, o půl osmé se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle je 30. v mezidobí, a je to den modliteb za misie, svými dary se můžeme podílet na realizaci misijních projektů. Děkujeme za Vaše příspěvky na misijní činnost církve. Bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:15.10.2016 Zobrazeno:829

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2189

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4352

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3944