Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

30. neděle v mezidobí - 25.10.2020

Ohlášky

Z důvodu Usnesení Vlády ČR o „přijetí krizového opatření“ s účinností ode dne 22. října 2020 budou bohoslužby v kapli svaté Anny v max. počtu 1 osoby.

V týdnu v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek jsou bohoslužby ráno v 6.45 hod. a ve čtvrtek a pátek také odpoledne v 17.00 hod.

Ve středu 28. října slavíme svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů a protože je to státní svátek mše sv. v kapli sv. Anny bude v 8.00 hod.

Každý pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny. Modlíme se zvlášť za nemocné a za nová povolání.

V sobotu slavíme mši sv. v kapli sv. Anny s ranními chválami v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

V příští neděli 1. listopadu slavíme slavnost Všech svatých. Bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin v kapli sv. Anny v max. počtu 1 osoby. Odpoledne bude modlitba za zemřelé u hrobky minoritů na Olšanských hřbitovech v 14.30 hod.

Vydáno:17.10.2020 Zobrazeno:1079

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152