Sobota 20.7.2019

Informace/Ohlášky archiv

30. neděle v mezidobí - 27.10.2013

Ohlášky

V pondělí 28. října slavíme svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů a protože je to státní svátek mše sv. v kapli sv. Anny bude v 8.00 hod. Večer v 18.00 hod. zveme na varhanní koncert.

Každý čtvrtek zveme rodiče s dětmi na mši v 17.00 hod.

V pátek 1. listopadu slavíme slavnost Všech svatých. Odpoledne zveme na modlitbu za zemřelé u hrobky minoritů na Olšanských hřbitovech. Sraz u vchodu na hřbitov u stanice metra Flora ve 14.30 hod.

Každý pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny. Nejbližší pátek je první v měsíci listopadu.

V sobotu 2. listopadu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše sv. budou slouženy v kapli sv. Anny v 8.00 a večer v bazilice v 17.00 hodin, při které přednese Svatojakubský sbor, orchestr a sólisté Requiem W. A. Mozarta.

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Vydáno:26.10.2013 Zobrazeno:736

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2143

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4269

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3859