Neděle 31.5.2020

Informace/Ohlášky archiv

30. neděle v mezidobí - 27.10.2019

Ohlášky

Od úterý do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V pondělí 28. října je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Je to také státní svátek, mše svatá bude v kapli sv. Anny ráno v 8 hodin a v 18 hodin zveme na koncert z cyklu Svatojakubský podzim.

Ve čtvrtek v 17 hodin zveme na mši svatou rodiče s dětmi do kaple svaté Anny v ambitech kláštera, po mši je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 1. listopadu o slavnosti Všech svatých zveme na modlitbu za zemřelé u hrobky minoritů na Olšanských hřbitovech. Sraz je u vchodu na hřbitov u stanice metra Flora ve 14.30 hod. Je to také první pátek v měsíci, od 16.00 hodin je v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 2. listopadu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše sv. budou slouženy v 8.00 a v 17.00 hod. v kapli sv. Anny a v bazilice v 18.00 hod., při které přednese Svatojakubský sbor, orchestr a sólisté Requiem W. A. Mozarta.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat - po splnění tří obvyklých podmínek: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce - denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 3. listopadu je 31. v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:17.10.2019 Zobrazeno:865

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2472

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4854

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:4537