Sobota 20.7.2019

Informace/Ohlášky archiv

32. neděle v mezidobí - 10.11.2013

Ohlášky

V pondělí 11. listopadu slavíme památku sv. Martina, biskupa.

V úterý 12. listopadu slavíme památku sv. Josafata, biskupa a mučedníka.

Ve středu 13. listopadu slavíme svátek sv. Anežky České. Odpoledne v bazilice slavíme fatimský den. V 16.30 modlitba sv. růžence a mše sv. v 17.00 hod.

Ve čtvrtek zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

Svět i my sami prožíváme mnoho konfliktů a problemů, proto věřící se s důvěrou obracejí o pomoc k Otci nebeskému. Zveme vás na adoraci Nejsvětější svátosti každý pátek do kaple sv. Anny od 16.00 hod. a na mši sv. v 17.00 hod.

V sobotu zveme na mši sv. s ranními chválami do kaple sv. Anny v 8.00 hod. a před mší sv. v 7.30 se modlíme růženec.

Před každou mší sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před bohoslužbou.

V neděli 17. listopadu budeme děkovat Bohu a sv. Anežce české za 24 let svobody. Zveme do naší baziliky na mši sv. v 10.30 hod. - hlavním celebrantem bude otec biskup Ladislav Hučko.
Po skončení mše sv. se můžete připojit k průvodu na Národní třídu, kde uctíme památku tohoto významného dne.

Vydáno:9.11.2013 Zobrazeno:737

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2143

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4270

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3860