Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

32. neděle v mezidobí - 10.11.2019

Ohlášky

Od pondělí do pátku, jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 11. listopadu je památka sv. Martina, biskupa.

V úterý 12. listopadu je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.

Ve středu 13. listopadu slavíme svátek svaté Anežky České, panny. Odpoledne v bazilice slavíme fatimský den. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 hod. bude mše sv., po mši výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny.

Ve čtvrtek 14. listopadu zveme do kaple svaté Anny, na mši svatou rodiče s dětmi v 17 hodin. V 16.30 se modlíme růženec. Po bohoslužbě je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 15. listopadu je v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hodin a v 17.00 hodin mše svatá.

V sobotu 16. listopadu je mše svatá s ranními chválami v kapli svaté Anny ráno v 8 hodin o půl osmé se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Dnešní sbírka je určena na charitní činnost v arcidiecézi. Děkujeme za vaše dary a příspěvky.

Příští neděle je 33. v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a v 10.30 hodin.

Vydáno:8.11.2019 Zobrazeno:1109

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152