Úterý 16.7.2019

Informace/Ohlášky archiv

33. neděle v mezidobí - 17.11.2013

Ohlášky

Ve čtvrtek 21. listopadu slavíme památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

Ve čtvrtek zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

V pátek 22. listopadu slavíme památku sv. Cecílie, panny a mučednice, patronky hudebníků, duchovní hudby a chrámového zpěvu.

Každý pátek zveme na adoraci Nejsvětější svátosti do kaple sv. Anny od 16.00 hod. a na mši sv. v 17.00 hod.
V sobotu zveme na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a před mši sv. v 7.30 se modlíme růženec.

Po dlouhé nemoci Pán povolal Otto Nováka emeritního dómského  varhaníka, který také v naši bazilice doprovázel na varhany svatojakubský sbor. Rozloučení se zesnulým se bude konat v sobotu 23. listopadu v 15.00 hod. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově.

Příští neděli 24. listopadu slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále. Touto slavností končí církevní rok, a v neděli 1. prosince začíná nový církevní rok a doba adventní.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou bohoslužbou.

Vydáno:16.11.2013 Zobrazeno:738

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2142

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4266

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3854