Sobota 20.7.2019

Informace/Ohlášky archiv

Slavnost Ježíše Krista Krále - 24.11.2013

Ohlášky

Dnes je poslední neděle církevního roku. Slavnost Ježíše Krista Krále vyhlásil papež Pius XI. a s oslavou tohoto svátku spojil také každoroční zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.

V úterý 26. listopadu slavíme památku sv. Leonarda z Porta Mauritia, kněze.

Ve středu 27. listopadu slavíme památku sv. Františka Antonína Fasaniho, kněze našeho řádu.

Ve čtvrtek zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

V pátek 29. listopadu slavíme svátek Všech svatých serafínského řádu.  Zveme na adoraci Nejsvětější svátosti do kaple sv. Anny od 16.00 hod. a na mši sv. v 17.00 hod.

V sobotu 30. listopadu slavíme svátek sv. Ondřeje, apoštola. Zveme na mši sv. s ranními chválami do kaple sv. Anny v 8.00 hod. a před mši sv. se modlíme růženec.

Za týden 1. prosince začneme nový roční okruh církevních svátků –  nový církevní rok. Jeho části zpřítomňují liturgickým slavením jednotlivé etapy dějin spásy. Nový církevní rok začíná první adventní nedělí. Název pochází z latinského slova "adventus" (příchod). V křesťanském smyslu slova tento výraz označuje příchod Spasitele Ježíše Krista.
Při první ranní bohoslužbě v 8.30 hod. požehnáme adventní věnec a zapálíme adventní svíci.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou bohoslužbou v bazilice nebo v kapli sv. Anny.

Vydáno:23.11.2013 Zobrazeno:941

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2143

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4270

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3859