Čtvrtek 22.8.2019

Informace/Ohlášky archiv

1. neděle adventní - 1.12.2017

Ohlášky

Dnes začíná adventní doba -  4. neděl před slavností Narození Páně. První začátky adventu se objevily v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století.

Od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

Ve středu 6. prosince – se jako obvykle setkávají ctitelé Neposkvrněné a sv. Maxmiliána, čtenáři Immaculaty a Rytíři Neposkvrněné Panny Marie. V 16.30 růženec, v 17.00 hod. mše sv. a zasvěcení se Panně Marii.

Ve čtvrtek 7. prosince je památka svatého Ambrože, biskupa a učitele církve. Zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod. Po mši svaté je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 8. prosince, slavíme slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Zveme – zvlášť v adventní době – na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. a na mši svatou v 17 hodin.

V sobotu je mše sv. s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8.00 hod. v 7.30 hod. se modlíme růženec.

Před každou mši sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před bohoslužbou.

Dnešní sbírka je určena na bohoslovce. Děkujeme za vaše příspěvky.

Vydáno:1.12.2017 Zobrazeno:905

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2189

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4352

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3944