Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

2. neděle adventní - 8.12.2013

Ohllášky

Dnes při všech bohoslužbách se koná mikulášská sbírka na bohoslovce. Děkujeme za vaše příspěvky.

V pondělí 9. prosince slavíme Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Zveme na mši sv. do kaple sv. Anny v 6.45 hod.

Ve čtvrtek zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

V pátek 13. prosince slavíme památku sv. Lucie, panny a mučednice.  V naší bazilice slavíme také fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence a mše sv. v 17.00 hodin. Před mší sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

V sobotu 14. prosince slavíme památku sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Zveme na mši sv. s ranními chválami do kaple sv. Anny v 8.00 hod. a před mši sv. v 7.30 se modlíme růženec.

Před každou mši sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před bohoslužbou.

V pátek 20. prosince při mši sv. v 17.00 hod. v kapli sv. Anny bude udělována svátost pomazání nemocných.

Srdečně Vás zveme do naší baziliky na Vánoční bohoslužby a koncerty. Podrobný program bohoslužeb a koncertů se nachází ve vývěsce kostela.

Vydáno:7.12.2013 Zobrazeno:1032

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152