Čtvrtek 22.8.2019

Informace/Ohlášky archiv

3. neděle adventní - 15.12.2013

Ohlášky

Ve čtvrtek odpoledne zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

Každý pátek – a zvlášť teď v adventní době – zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. a mši sv. v 17.00 hod.

V pátek 20. prosince při mši sv. v 17.00 hod. v kapli sv. Anny bude udělována svátost pomazání nemocných.
V sobotu zveme na mši sv. s ranními chválami do kaple sv. Anny v 8.00 hod. a před mši sv. v 7.30 se modlíme růženec.

Srdečně Vás zveme do naší baziliky na Vánoční bohoslužby a koncerty.

V úterý 24. prosince na Štědrý den – mše sv. bude ráno v 8.00 hod. (v kapli sv. Anny) a ve 24.00 hod. zveme na půlnoční Vánoční bohoslužbu (bude tradičně Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby).

Na slavnost Narození Páně a sv. Štěpána mše sv. jsou - jako v neděli - v 8.30 a 10.30.

Na sv. Štěpána (26. prosince) v 10.30 hod. svatojakubský sbor bude zpívat Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby a v podvečer v 16.00 hod. zveme na první vánoční koncert.

Podrobný program bohoslužeb a koncertů se nachází ve vývěsce kostela.

Před každou mši sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před bohoslužbou.

Vydáno:13.12.2013 Zobrazeno:737

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2189

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4352

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3944