Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

3. neděle adventní - 15.12.2019

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

Ve čtvrtek 19. prosince je v 17 hodin mše svatá v kapli svaté Anny a po bohoslužbě setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 20. prosince od 16  hodin zveme na adoraci Nejsvětější svátosti, do kaple svaté Anny, modlíme se zvlášť za nemocné a za nová duchovní povolání, v 17 hodin je mše svatá, při které bude udělována svátost pomazání nemocných.

V sobotu je mše sv. s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8.00 hod. o půl osmé se modlíme růženec.

Před každou mši sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před bohoslužbou.

Příští neděle 22. prosince je 4. adventní. Mše sv. budou v  8.30 a 10.30 hodin.

V úterý 24. prosince na Štědrý den mše sv. bude ráno v 8.00 v kapli sv. Anny a ve 24.00 hod. zveme na půlnoční Vánoční bohoslužbu, kterou bude doprovázet Svatojakubský sbor Českou mší vánoční od Jakuba Jana Ryby.

25. prosince na Slavnost Narození Páně mše sv. budou v 8.30 a v 10.30 hod. mši sv. bude předsedat otec biskup Václav Malý.

26. prosince na sv. Štěpána mše sv. je v 8.30 a na mši sv. v 10.30 Svatojakubský sbor bude zpívat Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby  a v podvečer v 16.00 hod. zveme na první vánoční koncert.

Podrobný program bohoslužeb a koncertů se nachází ve vývěsce kostela.

Vydáno:13.12.2019 Zobrazeno:1056

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152