Čtvrtek 22.8.2019

Informace/Ohlášky archiv

4. neděle adventní - 22.12.2013

Ohlášky

Doba radostného očekávání na příchod Pána končí. Přejeme Vám krásný a milostiplný závěr adventní doby a těšíme se na Vás, a pokud je to možné, prožijte Vánoce, vánoční bohoslužby a vánoční koncerty ve svatojakubském společenství.

V úterý 24. prosince na Štědrý den – mše sv. bude ráno v 8.00 hod. (v kapli sv. Anny) a ve 24.00 hod. zveme na půlnoční Vánoční bohoslužbu (bude tradičně Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby).

Na slavnost Narození Páně a sv. Štěpána mše sv. jsou - jako obvykle v neděli - v 8.30 a 10.30.

Na sv. Štěpána (26. prosince) v 10.30 hod. svatojakubský sbor bude zpívat Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby a v podvečer v 16.00 hod. zveme na první vánoční koncert.

V pátek 27. prosince slavíme svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Zveme na mši sv. ráno v 6.45 hod.

V sobotu 28. prosince slavíme svátek sv. Mláďátek, mučedníků. Zveme na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a před mši sv. v 7.30 se modlíme růženec.

Před každou mši sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření.

Podrobný program bohoslužeb a koncertů se nachází ve vývěsce kostela.

V zákristii jsou ještě k dostání katolické kalendáře na rok 2014 a CD s hudbou z naší baziliky.

Vydáno:21.12.2013 Zobrazeno:734

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2189

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4352

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3944