Čtvrtek 22.8.2019

Informace/Ohlášky archiv

Svátek Svaté Rodiny - 29.12.2018

Ohlášky

V pondělí 31. prosince zveme na mši sv. do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 8.00 hod. a odpoledne v 17.00 hod. do baziliky na poděkování za tento  rok 2018.

V úterý 1. ledna je Slavnost Matky Boží Panny Marie, bohoslužby budou v 8.30 a v 10.30 hodin a odpoledne v 16 hodin vás zveme na druhý vánoční koncert.

Ve středu 2. ledna je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. Je to první středa v měsíci, zveme na večerní mši sv. v 17 hodin ctitele Neposkvrněné Panny Marie, sv. Maxmiliána a Rytíře Neposkvrněné. V 16.30 začíná modlitba sv. růžence v kapli sv. Anny.

Ve čtvrtek 3. ledna je památka Nejsvětějšího jména Ježíš. Mše sv. pro rodiče s dětmi v 17.00 hod. a po bohoslužbě jsou nešpory.

4. ledna je první pátek v měsíci, zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. a na mši sv. v 17.00 hod.

V sobotu je mše sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

Za týden v neděli 6. ledna slavíme Slavnost Zjevení Páně. Při bohoslužbách v 8.30 a 10.30 bude žehnání vody, kadidla a křídy.

Před každou mši sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před bohoslužbou.

Vydáno:28.12.2018 Zobrazeno:770

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2189

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4352

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3944