Úterý 16.7.2019

Informace/Ohlášky archiv

2. neděle po Nárození Páně - 5.1.2014

Ohlášky

Zítra 6. ledna slavíme Slavnost Zjevení Páně. Zveme na mši sv. v kapli sv. Anny v 6.45 hod.

V týdnu zveme na mše sv. do kaple sv. Anny:
¨      pondělí  -  pátek: ráno v 6.45 hod.
¨      7. února je první úterý v měsíci – v 18.00 hod. zveme na nešpory a setkání společenství u sv. Jakuba. Setkání se koná v sále u kaple sv. Anny.
¨      ve čtvrtek zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.
¨      v pátek na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 a mši sv. v 17.00
¨      v sobotu na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.
Za týden v neděli 12. ledna slavíme svátek Křtu Páně.

V zákristii jsou ještě k dostání katolické kalendáře na rok 2014 a CD s hudbou z naší baziliky.

Vydáno:4.1.2014 Zobrazeno:767

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2142

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4266

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3854