Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

2. neděle po Nárození Páně - 5.1.2020

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod. a ve čtvrtek a pátek také odpoledne v 17.00 hod.

V pondělí 6. ledna slavíme Slavnost Zjevení Páně. Při mši sv. v kapli sv. Anny v 6.45 hod. bude žehnání vody, kadidla a křídy.

Ve čtvrtek je v 17 hodin mše svatá v kapli svaté Anny a po bohoslužbě setkání společenství a modlitba nešpor.

Každý pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. a v 17.00 hod. na mši sv.

V sobotu je mše sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

Před každou mši sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před bohoslužbou.

V příští neděli 12. ledna je Svátek Křtu Páně, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin. Svátek Křtu Páně končí dobu vánoční.

Vydáno:2.1.2020 Zobrazeno:1064

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152