Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

2. neděle v mezidobí - 14.1.2018

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod. a ve čtvrtek a pátek také odpoledne v 17.00 hod.

Ve středu 17. ledna je památka sv. Antonína, opata

Ve čtvrtek 18. ledna slavíme památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

Od 18. ledna do 25. ledna každoročně probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Každý pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. Modlíme se zvlášť za nemocné a za nová duchovní povolání.

V sobotu zveme na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a před  bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec. Půl hodiny před každou mší sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděle je 3. v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a v 10.30 hodin.

Vydáno:11.1.2018 Zobrazeno:1075

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152