Sobota 20.7.2019

Informace/Ohlášky archiv

3. neděle v mezidobí - 22.1.2017

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V úterý 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

Ve středu 25. ledna slavíme svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

Ve čtvrtek 26. ledna je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů. Zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

Každý pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. a na mši svatou v 17 hodin.

V sobotu 28. ledna slavíme památku sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Mše sv. s ranními chválami je v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

Půl hodiny před každou mši sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděle je 4. v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a v 10.30 hodin.

Aktualizováno:13.1.2017 Zobrazeno:807

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2143

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4270

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3860