Úterý 16.7.2019

Informace/Ohlášky archiv

4. neděle v mezidobí - 29.1.2017

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V úterý 31. ledna je památka sv. Jana Boska, kněze.

1. února je první středa v měsíci – jako obvykle se setkávají ctitelé Neposkvrněné a sv. Maxmiliána, čtenáři Immaculaty a Rytíři Neposkvrněné Panny Marie. V 16.30 růženec, v 17.00 hod. mše sv. a zasvěcení se Panně Marii.

Ve čtvrtek 2. února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, který je lidově nazýván Hromnice, a v kostelích jsou při něm posvěceny tzv. hromniční svíce, které si věřící odnášejí domů, zapalují je a modlí se u nich, zvláště v těžkých situacích. V 17.00 hod. zveme na mši sv. rodiče s dětmi. Po mši svaté je setkání společenství a modlitba nešpor.

Tohoto dne také církev slaví Světový den zasvěceného života. Setkání řeholníků a řeholnic působících v Arcidiecézi pražské s panem kardinálem Dominikem Dukou se uskuteční v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 10.00 hod.

V pátek 3. února je nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Je to první pátek v měsíci, zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod. Při bohoslužbách bude udělováno svatoblažejské požehnání.

V sobotu 4. února slavíme sobotní památku Panny Marie. Mše sv. s ranními chválami  je v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

Půl hodiny před každou mši sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděle je 5. v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a v 10.30 hodin.

Vydáno:28.1.2017 Zobrazeno:825

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2142

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4266

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3854