Úterý 16.7.2019

Informace/Ohlášky archiv

5. neděle v mezidobí - 4.2.2018

Ohlášky

V týdnu zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera, od pondělí do pátku, ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 5. února je památka sv. Agáty, panny a mučednice.

V úterý 6. února je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

7. února je první středa v měsíci, zveme na večerní mši sv. v 17.00 hod. zvlášť ctitele Neposkvrněné Panny Marie, sv. Maxmiliána a Rytíře Neposkvrněné. V 16.30 začíná modlitba sv. růžence v kapli sv. Anny.

Ve čtvrtek zveme na mši sv. rodiče s dětmi do kaple svaté Anny v 17.00 hod. v 16.30 se modlíme růženec.

V pátek 9. února, zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod.

V  sobotu 10. února slavíme památku sv. Scholastiky, panny. Mše svatá s ranními chválami je v kapli sv. Anny v 8.00 hod. v 7.30 se modlíme růženec.

Půl hodiny před každou bohoslužbou v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření.

Popeleční středou - 14. února zahájíme postní dobu. Mše sv. v kapli sv. Anny budou v 6.45 a v 17.00 hod. V postní době, v bazilice sv. Jakuba, se bude konat pobožnost křížové cesty, každý pátek v 16.30 hod.

Příští neděle je 6. v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a v 10.30 hodin.

Vydáno:1.2.2018 Zobrazeno:863

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2142

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4266

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3854