Sobota 20.7.2019

Informace/Ohlášky archiv

6. neděle v mezidobí - 16.2.2014

Ohlášky

Během týdne od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

Ve čtvrtek zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

Každý pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod. Při adoraci se modlíme zvlášť za nová povolání a za nemocné.

V sobotu 22. února slavíme svátek Stolce sv. Petra, apoštola. Zveme na mši s ranními chválami do kaple sv. Anny v 8.00 hod. a před mši sv. v 7.30 se modlíme svatý růženec.

Příští neděli 23. února se bude konat sbírka „Svatopetrský haléř“ (na humanitární aktivity církve). Sebrané prostředky budou odeslány Svatému otci, aby mohl jménem celé církve přispívat ke zmírnění následků neštěstí či živelných katastrof, a také pomáhat obětem válečných konfliktů, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Předem děkujeme všem, kteří na tyto účely přispějete i letos.

Vydáno:14.2.2014 Zobrazeno:722

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2143

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4269

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3859