Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

8. neděle v mezidobí - 3.3.2019

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

Ve středu 6. března, Popeleční středou začneme postní dobu. Mše svaté s udělováním popelce budou v kapli sv. Anny ráno v 6.45 a odpoledne v   17.00 hod., při níž se jako obvykle setkávají ctitelé Neposkvrněné a sv. Maxmiliána, čtenáři Immaculaty a Rytíři Neposkvrněné Panny Marie.

Ve čtvrtek zveme na mši sv. rodiče s dětmi do kaple svaté Anny v 17.00  hod., v 16.30 se modlíme růženec.

Během postní doby každý pátek, budeme rozjímat křížovou cestu našeho Pána Ježíše Krista v bazilice v 16.30 hod. Mše sv. bude po křížové cestě v kapli sv. Anny v 17.00 hod.

V sobotu je mše svatá v kapli sv. Anny v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

Půl hodiny před každou bohoslužbou v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděle je 1. postní, bohoslužby budou v 8.30 a v 10.30 hodin.

Ve dnech 22. – 24. března se bude v minoritském klášteře v Jihlavě konat duchovní obnova pro chlapce a mladé muže ve věku 17 – 30 let. Tato obnova bude na téma „Choď po Jeho cestách“. Přihlašovat se můžete do 19. března na e-mailu v.hubalovsky@minorite.cz. Více informací naleznete na plakátě ve vývěsce kostela.

Vydáno:1.3.2019 Zobrazeno:1031

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152