Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 1.4.2018

Ohlášky

Dnes odpoledne zveme do baziliky na velikonoční koncert duchovní varhanní hudby v 17.00 hod.

Zítra na Velikonoční pondělí mše sv. budou v 8.30 a v 10.30.

Během týdne od úterý do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod. a ve středu, čtvrtek a pátek také odpoledne v 17.00 hod.

4. dubna je první středa v měsíci, zveme na večerní mši sv. v 17.00 hod. ctitele Neposkvrněné Panny Marie, sv. Maxmiliána a Rytíře Neposkvrněné. V 16.30 začíná modlitba sv. růžence v kapli sv. Anny.

V pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny. Při adoraci se modlíme zvlášť za nová povolání a za nemocné.

V sobotu zveme na mši s ranními chválami do kaple sv. Anny v 8.00 hod. a před mši sv. v 7.30 se modlíme svatý růženec.

Příští 2. neděle velikonoční je Neděle Božího Milosrdenství. Mši sv. v 10.30 Bude sloužit otec biskup František Radkovský.

Vydáno:31.3.2018 Zobrazeno:1173

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152