Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Neděle Božího milosrdenství - 23.4.2017

Ohlášky

V týdnu zveme k účasti na bohoslužbách v kapli sv. Anny v ambitech kláštera, od pondělí do pátku ráno v 6.45 hod,

V úterý 25. dubna slavíme svátek sv. Marka, evangelisty.

Ve čtvrtek 27. dubna zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

V pátek 28. dubna zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. do kaple sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod.

V sobotu 29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. Mše svatá je v 8.00 hod., v 7.30. se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle je 3. neděle velikonoční, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:22.4.2017 Zobrazeno:1173

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152