Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

3. neděle velikonoční - 26.4.2020

Ohlášky

V týdnu zveme k účasti na bohoslužbách v kapli sv. Anny v ambitech kláštera v pondělí, úterý, středa ráno v 6.45 hodin, ve čtvrtek ráno v 6.45 a odpoledne v 17.00, v pátek a sobotu v 8.00 hod.

Ve středu 29. dubna, slavíme svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

V pátek 1. května je památka sv. Josefa, dělníka. Je to státní svátek - mše svatá bude v kapli svaté Anny ráno v 8.00 hod. Před mši sv. bude májová pobožnost.

V sobotu 2. května slavíme památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. Mše svatá  v kapli sv. Anny v 8.00 hod., a před mši sv. májová pobožnost.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle je 4. neděle velikonoční, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vstupujeme do nového měsíce, který je tradičně zasvěcený Panně Marii. Po příkladu Panny Marie a Apoštolů setrváváme v modlitbě.

Trvá dále nouzový stav. Dle nařízení Vlády od 24. dubna 2020 bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob. Je také třeba dodržovat další pravidla: rozestupy mezi sebou, dezinfekce rukou, ochranný prostředek dýchacích cest a další, které jsou k přečtení ve vývěsce kostela.

Vydáno:24.4.2020 Zobrazeno:1289

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152