Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

4. neděle velikonoční - 7.5.2017

Ohlášky

V pondělí 8. května je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Mše svatá bude v kapli svaté Anny ráno v 8 hodin. V 7.30 se pomodlíme růženec a májovou pobožnost.

Ve čtvrtek 4. května zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

V pátek 12. května, slavíme svátek Výročí posvěcení katedrály v Praze. V 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace   Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 13. května, je památka Panny Marie Fatimské, mše svatá s ranními chválami je v kapli sv. Anny v 8 hodin. V naší bazilice slavíme fatimský den. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence,  v 17.00 hod. bude mše sv., po mši výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny.

Ve čtvrtek a  pátek 15 min. před večerní bohoslužbou a v sobotu před ranní bohoslužbou bude májová pobožnost.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo     v jiné domluvené době.

Příští neděle je 5. neděle velikonoční, při bohoslužbách v 8.30 a 10.30 hodin, se bude konat Svatojánská sbírka na arcidiecézi.

 

Vydáno:5.5.2017 Zobrazeno:1154

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152