Sobota 20.7.2019

Informace/Ohlášky archiv

7. neděle velikonoční - 28.5.2017

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera, ráno v 6.45 hodin.

V úterý 30. května slavíme památku svaté Zdislavy.

Ve středu 31. května je svátek Navštívení Panny Marie.

Ve čtvrtek 1. června je památka sv. Justina, mučedníka  zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod. a po bohoslužbě na setkání společenství a modlitbu nešpor.

Pátek 2. června je první v měsíci. V 16 hodin začíná v kapli svaté Anny adorace  Nejsvětější Svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu je památka svatého Karla Lwangy a druhů, mučedníků, mše svatá s ranními chválami je v kapli sv. Anny v 8 hodin.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo     v jiné domluvené době.

Příští neděle je slavnost Seslání Ducha Svatého, a končí doba velikonoční,  bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:27.5.2017 Zobrazeno:793

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2143

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4270

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3860