Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Slavnost Těla a Krve Páně - 18.6.2017

Ohlášky

V naší bazilice slavíme dnes Slavnost Těla a Krve Páně. Po mši sv. v 10.30 bude následovat eucharistické procesí v bazilice a ambitech kláštera.

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera, ráno v 6.45 hodin.

Ve středu 21. června je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.

Ve čtvrtek zveme na mši svatou v 17 hodin rodiče s dětmi.

V pátek 23. června slavíme slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, od 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu je slavnost Narození sv. Jana Křtitele, mše svatá s ranními chválami je v kapli sv. Anny v 8 hodin, v 7.30 je modlitba svatého růžence.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo     v jiné domluvené době.

Příští neděle 25. června je 12. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin a bude se konat svatopetrská sbírka na bohoslovce.

Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz

Vydáno:16.6.2017 Zobrazeno:1084

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152