Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - 5.7.2020

Ohlášky

V červenci a srpnu jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera pouze ráno. Od úterý do pátku v 6.45 hodin a v sobotu v 8.00 hod.

V pondělí 6. července je státní svátek, mše svatá bude v kapli sv. Anny ráno v 8 hodin.

V sobotu 11. července je  svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo     v jiné domluvené době.

Příští neděle 12. července je 15. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

V pondělí 13. července odpoledne v 17 hodin slavíme v naší bazilice fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 hod. bude mše svatá, kterou bude sloužit náš novokněz minorita P. Patrik Rygiel. Po mši výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny, kde udělí otec Patrik novokněžské požehnání.

Vydáno:3.7.2020 Zobrazeno:1115

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152