Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

15. neděle v mezidobí - 16.7.2017

Ohlášky

V červenci a srpnu zveme na mše svaté do kaple sv. Anny, v ambitech kláštera, od pondělí do pátku ráno v 6.45 a v sobotu na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod., před mší sv. v 7.30 hod. se modlíme růženec.

V pátek 21. července slavíme památku svatého Vavřince z Brindisi, učitele církve, kněze 1. řádu.

V sobotu 22. července slavíme svátek svaté Marie Magdalény.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo     v jiné domluvené době.

Příští neděle 23. července je 16. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

V úterý 25. července budeme slavit svátek sv. Jakuba, je to poutní den této baziliky. Poutní bohoslužbě v 18.00 hod. bude předsedat Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer Th.D. - generální vikář. A v 20.30 zveme na svatojakubský večer.

Ve středu 26. července budeme slavit svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. Je to poutní den kaple sv. Anny v ambitech kláštera. Srdečně zveme na mši sv. ráno v 6.45 hod.

Vydáno:13.7.2017 Zobrazeno:1075

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152