Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

17. neděle v mezidobí - 30.7.2017

Ohlášky

V červenci a srpnu zveme na mše sv. v týdnu od pondělí do pátku v kapli sv. Anny ráno v 6.45 a v sobotu v 8.00 hod.

V pondělí 31. července slavíme památku sv. Ignáce z Loyoly, kněze.

V úterý 1. srpna slavíme památku sv. Alfonse Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.

Ve středu 2. srpna je svátek Panny Marie Královny andělů – Porciunkuly.

Ve čtvrtek 3. srpna začíná v naši bazilice Mezinárodní varhanní festival a potrvá až do 21. září. Všechny koncerty se budou konat ve čtvrtky od 19.00 hod.

Nejbližší pátek je první v měsíci. Po mši sv. v 6.45 hod. bude výstav Nejsvětější Svátosti a požehnání.

Příští neděle 6. srpna je 18. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:29.7.2017 Zobrazeno:1170

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152