Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Svátek Proměnění Páně - 6.8.2017

Ohlášky

V srpnu zveme na mše svaté do kaple sv. Anny, od pondělí do pátku ráno v 6.45 a v sobotu na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod., před mší sv. v 7.30 hod. se modlíme růženec.

V úterý 8. srpna je památka sv. Dominika, kněze

Ve středu 9. srpna, slavíme svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.

Ve čtvrtek 10. srpna je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. V 19. hodin zveme na 2. koncert 22. Mezinárodního varhanního festivalu.

V pátek 11. srpna je svátek sv. Kláry z Assisi, panny 2. řádu.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 13. srpna je 19. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin a odpoledne v bazilice slavíme fatimský den. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 hod. bude mše sv., po mši výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny.  Před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření.

Vydáno:2.8.2017 Zobrazeno:1088

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152