Sobota 20.7.2019

Informace/Ohlášky archiv

22. neděle v mezidobí - 3.9.2017

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny ráno v 6.45 a v sobotu je mše sv. s ranními chválami v 8.00 hod., před mší sv. v 7.30 hod. se modlíme růženec.

6. září je první středa v měsíci, zveme na večerní mši sv. v 17.00 hod. ctitele Neposkvrněné Panny Marie, sv. Maxmiliána a Rytíře Neposkvrněné. V 16.30 začíná modlitba sv. růžence v kapli sv. Anny.

Ve čtvrtek 7. září zveme na mši svatou v 17 hodin rodiče s dětmi a v 19. hodin vás zveme na 6. koncert 22. Mezinárodního varhanního festivalu.

Pátek 8. září slavíme svátek Narození Panny Marie. Zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 10. září je 23. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:30.8.2017 Zobrazeno:750

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2143

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4270

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3860