Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Svátek Povýšení svatého kříže - 14.9.2014

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V pondělí 15. září slavíme památku Panny Marie Bolestné.

V úterý 16. září památka sv. Ludmily, mučednice.

Ve středu 17. září slavíme svátek Vtisknutí stigmat našemu sv. Otci Františkovi.

Ve čtvrtek 18. září je svátek sv. Josefa z Kupertina. Zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

A od 19 hodin zveme do naší baziliky na varhanní koncert v rámci 19. Mezinárodního varhanního festivalu.

Každý pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svatosti, která začíná od 16.00 a na mši sv. v 17.00 hod. Modlíme se zvlášť za nemocné a za nová povolání.

V sobotu 20. září slavíme památku sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků z Koreje. Zveme na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a přede mši sv. na modlitbu svatého růžence.

Vydáno:13.9.2014 Zobrazeno:1014

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152