Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

25. neděle v mezidobí - 24.9.2017

Ohlášky

V pondělí, úterý, středu a pátek, jsou bohoslužby v kapli svaté Anny ráno v 6.45 hodin.

Ve středu 27. září je památka sv. Vincence z Paula, kněze.

Ve čtvrtek 28. září slavíme slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Mše svatá je v kapli svaté Anny pouze ráno v 8.00 hodin, v 7.30 se modlíme růženec.

V pátek 29. září je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů. Zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod.

V sobotu 30. září je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve. V 7.30 hod. se v kapli sv. Anny modlíme růženec a v 8.00 hod. je mše sv. s ranními chválami.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo     v jiné domluvené době.

Příští neděle 1. října je 26. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Dnešní sbírka je určena na církevní školství.

Vydáno:22.9.2017 Zobrazeno:1290

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152