Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Svátek sv. Václava - 28.9.2014

Ohlášky

Dnes při bohoslužbách se ve farnostech pražské arcidiecéze koná Svatováclavská sbírka na podporu církevního školství. Děkujeme za Vaše příspěvky.

V týdnu od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V pondělí 29. září slavíme svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

V úterý 30. září slavíme památku sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

Ve středu 1. října slavíme památku sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Je to první středa v měsíci proto zveme ctitele Neposkvrněné a sv. Maxmiliána, čtenáře Immaculaty a Rytíře Neposkvrněné Panny Marie na mši sv. v 17.00 hod. Půl hodiny před bohoslužbou se modlíme růženec.

Ve čtvrtek 2. října slavíme památku svatých andělů strážných. Zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

3. října je první pátek v měsíci říjnu. Zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00.
Po mši sv. proběhne oslava památky blažené smrti sv. Františka z Assisi, tzv. Transitus.

V sobotu 4. října je slavnost sv. Františka z Assisi. Řeholní společenství františkánů, minoritů a kapucínů slaví svátek svého zakladatele. Zveme na mši sv. v kapli sv. Anny s ranními chválami v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 modlíme se svatý růženec.

Vydáno:27.9.2014 Zobrazeno:1131

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152