Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

28. neděle v mezidobí - 15.10.2017

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V pondělí 16. října je památka sv. Hedviky, řeholnice. V 18 hodin zveme na první koncert z cyklu Svatojakubský podzim.

V úterý 17. října je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

Ve středu 18. října slavíme svátek sv. Lukáše, evangelisty.

Ve čtvrtek 19. října, zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod. v 16. 30 se modlíme růženec.

V pátek 20. října zveme na adoraci Nejsvětější Svátosti od 16. hodin a na mši svatou v 17 hodin do kaple svaté Anny.

V sobotu v 7.30 hod. se v kapli sv. Anny modlíme růženec a v 8.00 hod. je mše sv. s ranními chválami.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 22. října je 29. neděle v mezidobí, při bohoslužbách v 8.30 a 10.30 hodin se bude konat sbírka na misijní činnost.

Vydáno:13.10.2017 Zobrazeno:1102

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152