Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

31. neděle v mezidobí - 5.11.2017

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

Ve čtvrtek 9. listopadu je svátek Posvěcení lateránské baziliky. Zveme na mši svatou rodiče s dětmi v 17 hodin. Po bohoslužbě je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 10. listopadu je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve. Zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny. Modlíme se zvlášť za nemocné a za nová duchovní povolání. V 17 hodin je mše svatá.

V sobotu 11. listopadu je památka sv. Martina, biskupa. Mše svatá s ranními chválami je v kapli sv. Anny v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle je 32. v mezidobí, při bohoslužbách v 8.30 a v 10.30 hodin se bude konat sbírka na charitní činnost v arcidiecézi.

Vydáno:3.11.2017 Zobrazeno:1150

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152