Sobota 13.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

32. neděle v mezidobí - 12.11.2017

Ohlášky

Od pondělí do čtvrtka, jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V pondělí 13. listopadu slavíme svátek svaté Anežky České, panny. Odpoledne v bazilice slavíme fatimský den. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 hod. bude mše sv., po mši výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny.  Před bohoslužbou je příležitost ke svátosti smíření.

Ve čtvrtek 16. listopadu zveme do kaple svaté Anny, na mši svatou rodiče s dětmi v 17 hodin. V 16.30 se modlíme růženec.

V pátek 17. listopadu je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice. Je to státní svátek, mše svatá bude v kapli svaté Anny ráno v 8 hodin o půl osmé se modlíme růženec.

V sobotu 18. listopadu zveme v 8.00 hodin na mši svatou s ranními chválami do kaple sv. Anny a před bohoslužbou se v 7.30 hodin modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle je 33. v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a v 10.30 hodin.

Dnešní sbírka je určena na charitní činnost v arcidiecézi.

Vydáno:10.11.2017 Zobrazeno:1121

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152