Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

34. neděle - Krista Krále - 26.11.2017

Ohlášky

Dnes je poslední neděle církevního roku. Slavnost Ježíše Krista Krále vyhlásil papež Pius XI. a s oslavou tohoto svátku spojil také každoroční zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod. a ve čtvrtek a pátek také odpoledne v 17.00 hod.

Ve středu 29. listopadu slavíme svátek Všech svatých serafínského řádu.

Ve čtvrtek 30. listopadu, je památka sv. Ondřeje, apoštola.

1. prosince je první pátek v měsíci. Zveme na adoraci Nejsvětější svátosti do kaple sv. Anny od 16.00 hod.

V sobotu je mše sv. s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8.00 hod. a před mši sv. se modlíme růženec.

Za týden v neděli 3. prosince, začneme nový roční okruh církevních svátků –  nový církevní rok. Jeho části zpřítomňují liturgickým slavením jednotlivé etapy dějin spásy. Nový církevní rok začíná první adventní nedělí. Název pochází z latinského slova "adventus" (příchod). V křesťanském smyslu slova tento výraz označuje příchod Spasitele Ježíše Krista.

Při ranní bohoslužbě požehnáme adventní věnec a zapálíme adventní svíci.

Příští neděli se při bohoslužbách v 8.30 a 10.30 hodin, koná Mikulášská sbírka na bohoslovce.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Vydáno:24.11.2017 Zobrazeno:1593

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152