Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

1. neděle adventní - 27.11.2016

Ohlášky

Dnes začíná adventní doba - 4. neděl před slavností Narození Páně. První začátky adventu se objevily v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století.

Od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod. a ve čtvrtek a pátek také odpoledne v 17.00 hod.

V úterý 29. listopadu slavíme svátek Všech svatých serafínského řádu.

30. listopadu slavíme svátek sv. Ondřeje, apoštola.

Ve čtvrtek 1. prosince zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod. Po mši svaté je setkání společenství a modlitba nešpor.

Nejbližší pátek je první v měsíci. Zveme – zvlášť v adventní době – na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod.

V sobotu slavíme památku sv. Františka Xaverského, kněze. Mše sv. s ranními chválami je v kapli sv. Anny v 8.00 hod.

Před každou mši sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před bohoslužbou.

Za týden při všech bohoslužbách se bude konat mikulášská sbírka na bohoslovce. Děkujeme za vaše příspěvky.

Vydáno:25.11.2016 Zobrazeno:1018

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152